KDO JSME:     maminky na mateřské dovolené
KDY SE SCHÁZÍME:     každou středu od 9. 30 do 11. 30
PROČ SE SCHÁZÍME:     abychom se něco nového naučily
abychom jedna druhou navzájem povzbudily
abychom si předaly své zkušenosti
abychom žehnaly našim dětem
aby nás Bůh proměňoval a vyučoval
CO NA KLUBU DĚLÁME:    učíme sebe i děti nová říkadla a písničky
probíráme spolu předem určené téma z nějaké praktické oblasti - 
- např. z oblasti výchovy, péče o domácnost, péče o sebe, péče o manželství, ...
čteme si Boží Slovo
modlíme se za sebe navzájem a za děti